Zarządzenie nr 96/2001

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000r. w/s organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta w zakresie regulaminu wewnetrznego - Wydziału Kultury i Sztuki

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-10-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-10-19

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury I Sztuki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury I Sztuki

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0