Zarządzenie nr 9a/2002/K

W sprawie zmiany zarzadzenia własnego dotyczacegp planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2002

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-11-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-11-29

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Analiz i Kontroli Budżetu

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-19 16:17:07.0