Zarządzenie nr 131/2016/P

w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta Poznania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-02-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-02-16

Kategoria zarządzenia

  • Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-21 08:22:03.0