Zarządzenie nr 31/2021/K

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2021.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-27

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-09 08:19:00.0