Zarządzenie nr 37/2002

W sprawie konsultacji projektu Statutu Osiedla Głuszyna.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-09-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-09-12

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-27 08:20:43.0