Zarządzenie nr 429/2015/P

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-06-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-06-25

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-06-28 16:19:06.0