Zarządzenie nr 450/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-25

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS#Zakład Lasów Poznańskich

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-24 16:14:28.0