Zarządzenie nr 470/2021/P

zmieniające zarządzenie Nr 941/2019/P z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne lub powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-02

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-24 16:14:28.0