Zarządzenie nr 506/2017/P

w sprawie wydawania i użytkowania "Warunków wjazdu" uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 "Zakaz Ruchu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-07-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-07-21

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-17 08:15:52.0