Zarządzenie nr 552/2021/P

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (dawnego Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT).

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-30

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0