Zarządzenie nr 571/2021/P

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 68/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w roku 2021.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-08

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0