Zarządzenie nr 591/2021/P

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych w Poznaniu w rejonie ulic Karpia, Sielawy oraz Michałowo.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-19

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-29 16:13:48.0