Zarządzenie nr 603/2021/P

uchylające zarządzenie w sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Naukowej i Zespole Sterującym powołanych przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadzorujących działalność Centrum Badania Jakości Życia.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-26

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

WRMWM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WRMWM

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-07 16:25:34.0