Zarządzenie nr 616/2019/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Jolantą Pszczółkowską na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu, ul. Szpaków 1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-07-26

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

paragraf 2

Podstawa prawna

ochrona danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Aneta Barczak

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:35:27.0