Zarządzenie nr 621/2021/P

w sprawie powierzenia pani Aleksandrze Jankowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu, os. Oświecenia 1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-28

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0