Zarządzenie nr 652/2021/P

w sprawie przedłużenia powierzenia pani Agnieszce Nowak stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 w Poznaniu, ul. Solna 12.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-10

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0