Zarządzenie nr 673/2022/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ul. Glebowej" w Poznaniu symbolem 1KD-D.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-02

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, Kw, wysokość odszkodowania).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019 poz. 1781)

Osoba dokonująca wyłączenia

Monika Wesołowska-Szydłowska

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:14:13.0