Zarządzenie nr 729/2021/P

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznych młodzieżowych domów kultury.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-14

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-30 16:15:55.0