Zarządzenie nr 734/2021/P

w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10 350 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:16:25.0