Zarządzenie nr 764/2022/P

w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00047678/8 o powierzchni 979 m, przeznaczonej pod drogę publiczną.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:16:36.0