Zarządzenie nr 892/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 9 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej", na lata 2019 i 2020.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-07

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:11.0