Zarządzenie nr 907/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2019.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-11

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-24 16:22:21.0