Sprawozdania finansowe

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 2 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 2 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe za rok 2019

od 2020-06-04 do 2021-06-30

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2018

od 2019-05-08 do 2024-12-31