Oferta: specjalista ds. płac

Data publikacji: 2008-03-17
Nr ref.: P-47-1/2008
Jednostka: Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch")
Stanowisko: specjalista ds. płac

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie płac jednostki budżetowej i prowadzenie dokumentacji płacowej.
2. Dokonywanie wstępnej kontroli operacji płacowych i ich planowanie i analiza.
3. Sporządzanie sprawozdań, dokonywanie kompletności dokumentów, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.
4. Prowadzenie i archiwizacja dokumentów płacowych przedszkola

Wymagania obowiązkowe

1, Trzyletnia praktyka zawodowa w dziale ekonomicznym płac w oświacie.
2. Ukończona szkoła średnia policealna, pomaturalna o kierunku rachunkowość.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu.
4. Opanowanie obsługi komputera, internetu, umiejętnośc pracy w specjalistycznych programach płacowych (PŁATNIK).
5. Stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na ww stanowisku.

Wymagania dodatkowe

Obowiązkowość, punktualność, dobra znajomośc prawa oświatowego, systematyczność, dokładność, lojalność.

Wymagane dokumenty

1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy.

Inne informacje:

Oferty prosimy składać na adres przedszkola.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch"), ul. Kasztelańska 19, 60- 316 Poznań w terminie do 2008-05-15.

Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch") zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: oferta pracy : specjalista do spraw płac (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Orwat
Data i godzina publikacji: 2008-03-17 10:16