Oferta: główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu

Data publikacji: 2006-03-15
Nr ref.: ZSBD/15/03/2006
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
Stanowisko: główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu
Informacje dodatkowe: Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych 60-135 Poznań, ul.Raszyńśka 48 tel. 061 8610-027

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-05-12

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagania obowiązkowe

Wymagania zgodnie z Art. 45 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, a
w szczególności:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne i conajmniej 3 letnia praktyka w księgowości lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości.

Wymagania dodatkowe

Wskazana dobra znajomość komputerowych programów księgowych, najlepiej programu księgowego VULCAN.

Wymagane dokumenty

  • podanie
  • życiorys
  • zdjęcie
  • list motywacyjny
  • kserokopie świadectw pracy
  • kserokopie świadectw dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

LISTA OSÓB SPE?NIAJ?CYCH WYMAGANIA FORMALNE.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru maj 2006.pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Informacja o naborze na stanowisko głównego księgowego Wiesław Banaś ()
Opublikował(a): Wiesław Banaś
Data i godzina publikacji: 2006-05-12 07:54