Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 29, XXIX LO dla Dorosłych, Bursa szkolna nr 2)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 29, XXIX LO dla Dorosłych, Bursa szkolna nr 2)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe ZSM za rok 2020

Sprawozdanie finansowe ZSM za rok 2020

od 2021-05-07 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe ZSM za rok 2019

Sprawozdanie finansowe ZSM za rok 2019

od 2020-06-02 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe ZSM za rok 2018

Sprawozdanie finansowe ZSM za rok 2018

od 2019-05-10 do 2024-12-31