Zamówienie: ZP.ZS2/271-1/2020

Sygnatura zamówienia: ZP.ZS2/271-1/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 12 maja 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 22 im.A. T. Działyńskiego, Przedszkole nr 95)
ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań
kontakt: 61 841-74-10
email: sekretariat@szkolatytusa.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska i sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 położonej przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

9 czerwca 2020 do godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 maja 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Nejman
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-28 10:19 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)