Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

sprawozdanie finansowe za rok 2021

opublikowanie sprawozdania

od 2022-05-05 do 2027-12-31

sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Odzieżowych za rok 2020

sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Odzieżowych za rok 2020

od 2021-05-10 do 2026-12-31

sprawozdanie finansowe mjo

sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Odzieżowych za 2019 rok

od 2020-05-27 do 2025-12-31

sprawozdanie finansowe mjo

sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu za 2018 rok

od 2019-05-09 do 2024-12-31