Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych ) (ZSPS)

Kierownik/Dyrektor

Zuzanna Szmyt
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań
61 820-00-91, fax. 61 820-00-91 wew. 20
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000255326
office@zsps.poznan.pl
www.zsps.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSPSPoznan/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Świadczenie usług dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych i szkołach dla dorosłych.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr: LXXIX/916/III/2002, LXXIX/917/III/2002, LXXX/930/III/2002, LXXX/932/III/2002, XLII/448/IV/2004, LXIV/681/IV/2005/2005.

Budżet jednostki na bieżący rok

4.697.863,00

Wartość posiadanego mienia

3.739.203,00

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Liszyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-24
Opis zmian: Beata Liszyńska (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Liszyńska
Data i godzina publikacji: 2021-02-24 13:45