Zamówienie: ZSPS.IV.2/2020

Sygnatura zamówienia: ZSPS.IV.2/2020
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 4 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
ul. Warzywna 19, 61-658 Poznań
kontakt: 61 820-00-91, fax. 61 820-00-91 wew. 20
email: office@zsps.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

15 grudnia 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 grudnia 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-12-15

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-12-23

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Liszyńska
Data i godzina publikacji: 2020-12-04 20:06