Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2) (ZSS102)

Kierownik/Dyrektor

Grażyna Piosik
ul. Przełajowa 6 61-622 Poznań
61 852-56-60
godziny urzędowania: 7.15 - 15.15
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 634191584
sekretariat@zss102.pl
www.zss102.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): poznanzss102/SkrytkaESP

Kompetencje i zadania

Wszechstronny rozwój i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, w tym ze sprzężeniami, dostosowany do ich możliwości.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwały numer: LIII/643/III/2001; LXXX/932/III/202; XII/94/III/99; XLVII/507/IV/2004; XCIII/1059/IV/2006; XCVI/1094/IV/2006; XLV/777/VII/2017

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na dzień 01.01.2021 r.    

12 097 950,00

Wartość posiadanego mienia

Stan na 01.01.2021 r. (wartość brutto)

środki trwałe     7 865 349,05

pozostałe środki trwałe 1 746 902,76

zbiory biblioteczne 33 490,26

wartości niematerialne i prawne 85 714,54

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Nowik
Data wytworzenia informacji: 2021-06-07
Opis zmian: zmiana adresu email szkoły (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Nowik
Data i godzina publikacji: 2021-06-07 11:47