Zamówienie: ZSS103.ZP/252-04/2021

Sygnatura zamówienia: ZSS103.ZP/252-04/2021
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 16 września 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)
ul. Kanclerska 31-33 60-327 Poznań
kontakt: 61 867-97-27
email: dyrekcja@zss103.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa miejsca zabaw - klasy zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Kanclerskiej 31-33 w Poznaniu.

Termin składania ofert/wniosków

24 września 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

16 września 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-09-16
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Ciećko
Data i godzina publikacji: 2021-09-16 12:10