Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)

Komunikat Termin ważności

sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 za rok 2018

sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 za rok 2018

od 2019-05-07 do 2020-04-30