Zamówienie: ZP.271.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.271.1.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 czerwca 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 103, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 6)
ul. Rycerska 43, 60-345 Poznań
kontakt: 61 867-97-27
email: dyrekcja@zss103.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły, innych szkół i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

17 lipca 2020 do godz. 09:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 czerwca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Ciećko
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-15 18:54 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)