Zamówienie: ZSS105.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: ZSS105.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań
kontakt: 61 877-22-94: fax. 61 877-23-20
email: sekretariat@105.edu.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

Termin składania ofert/wniosków

24 marca 2023 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

14 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-14 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Bogdan Kołodziej
Data i godzina publikacji: 2023-03-14 17:56