Zamówienie: ZP.1.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.1.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 2 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
kontakt: 61 878-96-90
email: kadry@sp50-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków dziennie dla dzieci z Przedszkola oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przygotowanie i podanie 3 posiłków dziennie dla 165 dzieci uczęszczających do Przedszkola (posiłki dzieci spożywają w swoich salach) i dzieci szkolnych spożywających posiłki w stołówce Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1. Maksymalna ilość dzieci wynosi 165 osób.

Termin składania ofert/wniosków

10 grudnia 2020 do godz. 11:00

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-12-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-12-14

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2021-01-04

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Udostępnienie ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aneta Macudzińska
Data i godzina publikacji: 2020-12-02 19:16