Zamówienie: ZP.4.2020

Sygnatura zamówienia: ZP.4.2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 2 grudnia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg ograniczony

Miasto Poznań

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
kontakt: 61 878-96-90
email: kadry@sp50-poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotemzamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 doszkoły i dzieci Przedszkola nr 130 do przedszkola oraz odwożenie dzieci po skończonych zajęciachszkolnych i przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu.

Termin składania ofert/wniosków

10 grudnia 2020 do godz. 10:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

2 grudnia 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-12-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-12-14

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Udostępnienie ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Aneta Macudzińska
Data i godzina publikacji: 2020-12-02 19:27