Oferta: referent do spraw kadr

Data publikacji: 2006-03-24
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego)
Stanowisko: referent do spraw kadr
Informacje dodatkowe: wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-04-24

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie teczek akt osobowych,

Przygotowywanie decyzji kadrowych dotyczących nagradzania i karania pracowników,

Przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowych pracowników,

Przygotowywanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, zaszeregowań, przeniesień, urlopów, zniżek godzin, i innych spraw ze stosunku pracy,

Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej: zwolnień lekarskich, kart urlopowych, ewidencji czasu pracy

Przygotowywanie i przechowywanie list obecności.

Wykonywanie sprawozdań dotyczących kadr.

Prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli.

Wymagania obowiązkowe

Znajomość przepisów prawa pracy oraz Karty Nauczyciela, znajomość przepisów awansu zawodowego, doświadczenie w pracy kadrowej co najmniej 3 lata

Umiejętność obsługi komputera.

Umiejętność współpracy z ludźmi,

Umiejętność organizowania własnej pracy,

Wymagania dodatkowe

Wyższe wykształcenie o kierunkach prawno-administracyjnych,

Doświadczenie w prowadzeniu kadr oświatowych.

Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

Znajomość przepisów obowiązujących w zakresie przepisów ZUS.

Wymagane dokumenty

Życiorys

Zdjęcie

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. dyplomy, zaświadczenia)

Zaświadczenie o niekaralności,

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Inne informacje:

Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,

List motywacyjny

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wynik naboru.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: wynik naboru ()
Opublikował(a): Jacek Michalowski
Data i godzina publikacji: 2006-04-24 08:20