Zamówienie: ZSP10.231/3/2021

Sygnatura zamówienia: ZSP10.231/3/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 4 czerwca 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 38, Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka)
ul. Romana Brandstaettera 6
kontakt: 61-820-36-91

Przedmiot zamówienia

Częściowa termomodernizacja hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

21 czerwca 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 czerwca 2021

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Sobczak
Data wytworzenia informacji: 2021-06-04
Opis zmian: dodanie załącznika (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Sobczak
Data i godzina publikacji: 2021-06-08 13:15