Zamówienie: ZP 1/2020

Sygnatura zamówienia: ZP 1/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 20 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")
ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań
kontakt: 61 832-08-22
email: sekretariat@zsp2poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

Termin składania ofert/wniosków

8 kwietnia 2020 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

20 marca 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-08

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-05-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Palacz
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-14 16:31 - wybór oferty najkorzystniejszej (Wprowadzenie informacji)