Zamówienie: ZSP8.ZP/251-01/2020

Sygnatura zamówienia: ZSP8.ZP/251-01/2020
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego )
os. Bolesława Śmiałego, 107
kontakt: .tel./ fax 61 8236091
email: sekretariat@zsp8poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8   na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań
i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 34.

Termin składania ofert/wniosków

21 stycznia 2020 do godz. 14:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Aleksandra Hyżak
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-13 17:11 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)