Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 472
Data zgłoszenia 2019-04-24
Treść zgłoszenia zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączem el.-en.
Decyzja sprzeciwu NIE
Inwestor
Enea Operator sp. z o.o.
Adres inwestycji
Melchiora Wańkowicza (Jeżyce)
obręb: Strzeszyn
arkusz: 7
działka: 4,5/872,5/886,19/18

zobacz na planie

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:26:23.0