Zgłoszenie robót budowlanych

Numer sprawy 2136
Data zgłoszenia 2022-10-24
Treść zgłoszenia Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja sprzeciwu data nadania decyzji w placówce pocztowej: 2022-11-21
Inwestor
Galeria Nova-''Grupa Echo'' Sp.Z.O.O.
Galeria Nowa- "Grupa Echo" Sp. z o.o, spółka komandytowo-akcyjna
Adres inwestycji
Klemensa Janickiego (Jeżyce)
obręb: Jeżyce
arkusz: 9
działka: 14,16/2,20/2,22/2,24/2

zobacz na planie

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:05:20.0