Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (GOAP)

Kierownik/Dyrektor

Przewodniczący Zarządu:Tomasz Lewandowski
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
61 624 22 22
zm@goap.org.pl
www.goap.org.pl

Informacja o stanie mienia

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-06-13 08:21