Komunikat: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 19/2021

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-11-27 do 2020-12-24

Treść

OTWARTY  KONKURS OFERT

NR 19/ 2021

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

W 2021 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego
i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku
i rekreacji - planowany koszt 500 000,00 zł

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: zmiana daty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Karczewska-Krzemińska
Data i godzina publikacji: 2020-11-26 17:32