Komunikat: OTWARTY KONKURS OFERT NR 25/2021 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (..)" W 2021 ROKU

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2020-12-29 do 2021-01-19

Treść

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 25/2021

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 poz. 295 i 567)"

W 2021 ROKU

Rodzaj zadań:

Zadanie nr 1. Wsparcie psychologiczne dla pracowników ochrony zdrowia i ich rodzin- 50 000 zł

Zadanie nr 2. Wsparcie kobiet w ciąży z diagnozą ciężkiej wady rozwojowej płodu oraz kobiet w połogu, u których dziecka stwierdzono ciężką, nieodwracalną chorobę lub wadę rozwojową - 30 000 zł

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

  1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania: od 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Zastępca Dyrektora Joanna Olenderek
Data wytworzenia informacji: 2020-12-29
Opis zmian: Wprowadzono komunikat (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marta Baumann-Wojciechowska
Data i godzina publikacji: 2020-12-29 10:12