Biura i Wydziały Urzędu Miasta

 • Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania

  ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań
  kierownik oddziału Agnieszka Pająkowska
  tel. 61 878 5279, 61 878 5280, 61 878 4498

 • Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
  dyrektor Michał Łakomski
  lok. 2/16a - sekretariat, tel. 61 878 5225

 • Biuro Kontroli

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  dyrektor Maciej Marcinkowski
  III p. pok. 340, tel.: 61 878 5674, fax: 61 878 5659

 • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Grzegorz Kamiński - Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich
  pok. 350, tel. 61 878 5010, fax 878 5015

 • Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu

  pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Łukasz Dondajewski
  tel. 61 646 33 44, fax. 61 878 15 29

 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Joanna Bielawska-Pałczyńska
  tel. 61 878 5452, fax 61 878 54 51

 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  Miejski Rzecznik Konsumentów dr Marek Janczyk
  tel. 61 878 5870, fax 61 878 5915

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego

  ul. Za Bramką 1 61-842 Poznań
  Dyrektor Jarosław Plaszczak
  pok.2/34 - sekretariat (II piętro), tel. 61 878 4553, fax 61 878 4583

 • Biuro Obsługi Inwestorów

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres do korespondencji: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Katja Lõžina
  pok. 2/26 - sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5428, fax 61 878 5500

 • Biuro Poznań Kontakt

  ul. Jana Matejki 50, 60-770 Poznań
  dyrektor Konrad Zawadzki
  p. 114 - sekretariat (I piętro), miejska infolinia: 61 646 3344

 • Biuro Rady Miasta

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Olga Kaczmar
  sekretariat: pok. nr 110, tel. 61 878 53 08, 61 878 53 12; pokój radnych: nr 9, tel. 61 878 56 71, 61 878 53 33

 • Biuro Spraw Lokalowych

  ul. Matejki 50, 60-770 Poznań
  Dobrosława Janas
  tel. 61 646 33 44, 61 878 41 11, fax 61 878 15 10

 • Biuro Zamówień Publicznych

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres korespondencyjny: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor: Katarzyna Woźniak
  I.p, pok. 3, tel.: 61 878 5210

 • Gabinet Prezydenta

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Patryk Pawełczak
  pok. 208 - sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5 295, fax 61 878 4971

 • Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Rzecznik Prasowy Prezydenta i Urzędu Joanna Żabierek
  pok. 215a (II piętro), tel. 61 878 5211

 • Urząd Stanu Cywilnego

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  dyrektor - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
  pok. 125 (I piętro), pok. 124 - sekretariat, tel. 61 646 3344, fax 61 878 4336

 • Wydział Budżetu i Kontrolingu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Justyna Glapa
  pok. 226 (II piętro), pok. 224 - sekretariat, tel. 61 878 5476

 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
  dyrektor Joanna Jajus
  tel. 61 878 4783, fax 61 878 47 84; godziny otwarcia: pon. 07:30 - 17:00, wt.-pt. 07:30-15:30

 • Wydział Finansowy

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Ewa Błażejewska
  pok. 247, sekretariat (II piętro), tel. 61 646 3344

 • Wydział Gospodarki Komunalnej

  ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań
  dyrektor Katarzyna Kruszka-Pytlik
  pok. 300, sekretariat (III piętro), tel. 61 878 5541, 888 4550

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
  dyrektor Magda Albińska
  pok. 413, sekretariat (IV piętro), tel. 878 4520 fax 61 878 4525; informacja telefoniczna w sprawach merytorycznych - numery telefonów wskazane na stronie Wydziału

 • Wydział Informatyki

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Andrzej Piechowiak
  pok. 435 (IV piętro), tel. 61 878 5253

 • Wydział Klimatu i Środowiska

  ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
  p.o. Dyrektora Szymon Prymas
  tel. 61 878 4053; fax 61 878 4055

 • Wydział Kultury

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  dyrektor Justyna Makowska, zastępca dyrektora Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Cezary Ostrowski
  pok. 115 (I piętro), tel. 61 878 5455, fax 61 878 5849

 • Wydział Obsługi Urzędu

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Łukasz Prymas
  pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215

 • Wydział Organizacyjny

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Wojciech Kasprzak
  pok. 130 (I piętro), pok. 129 - sekretariat, tel. 61 878 5329, fax 61 878 5330

 • Wydział Oświaty

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  dyrektor Przemysław Foligowski
  tel. 61 646 3344 (sekretariat), fax 61 878 4202

 • Wydział Podatków i Opłat

  ul. Za Bramką 1, pokój 1/22, 61-842 Poznań; filia ul. Słowackiego 22, pokój 274, 60-823 Poznań
  p.o. Dyrektora - Pola Insiak
  Poznań Kontakt 61 646 33 44; Biuro Obsługi Klienta: ul. Za Bramką 1, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, tylko do 12 czerwca 2024 roku - ul. Gronowa 22a; sekretariat tel.: 61 878 4720

 • Wydział Prawny

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Henryk Kuligowski
  tel. 61 646 33 44 (Biuro Poznań Kontakt)

 • Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

  ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań (korespondencja: plac Kolegiacki 17)
  dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc
  pok. 2/14, sekretariat (II piętro), tel. 61 878 5695, fax 61 878 5458

 • Wydział Sportu

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  p.o. Dyrektora Wydziału Maciej Piekarczyk
  pok. 113 (I piętro), pokój 112 - sekretariat, tel. 61 878 5351, fax 61 878 4980

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

  ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań (budynek WDGiR) - sprawy pojazdów i kierowców; ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań - sprawy dowodów osobistych i meldunków
  dyrektor Bartosz Pelczarski
  tel. 61 646 33 44

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  dyrektor Piotr Sobczak
  pok. 337, sekretariat (III piętro), informacja telefoniczna o sprawach: 61 646-33-44

 • Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  dyrektor Arkadiusz Bujak
  pok. 108a, sekretariat (I piętro), tel. 61 878 4138

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  dyrektor Witold Rewers
  pok. 308, tel. 878 5027, fax 61 878 5035

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

  ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
  dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
  pok. 313, sekretariat (III piętro), tel. 61 878 5429