Uchwały Rady Miasta Poznania

Kryteria wyszukiwania
Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 9198
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1706/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi B. G. na władze Osiedla Nowe Winogrady Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1705/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi Ł. S. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1704/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi A. C. na Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1703/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi D. D. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1702/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi T. Z. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1701/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie skargi Z. J. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1700/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Wyspiańskiego 26 na wniosek spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1699/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Wyspiańskiego 26 na wniosek spółki Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1698/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie udzielenia w latach 2024-2026 Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1697/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1696/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie podpisania memorandum dotyczącego ustanowienia współpracy Miasta Poznania oraz Miasta Changwon w Republice Korei Południowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1695/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1694/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1693/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1692/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1691/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę Nr LXXXI/1471/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1690/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 uchylająca uchwałę Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1689/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1688/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXIX/1687/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1686/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-10-15

Uchwała Nr LXXXIX/1685/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1684/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1683/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1682/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Inflanckiej i Chartowo oraz alei Radziejewskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1681/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon pomiędzy ulicami Babimojską i Smardzewską" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXIX/1680/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXIX/1679/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1678/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1677/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXIX/1676/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1675/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie budowy boiska do piłki nożnej w parku przy ul. Heweliusza w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1674/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie skargi Ł. S. na Dyrektora Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1673/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie skargi Ł. S. na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowe Winogrady Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1672/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie skargi A. R. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVIII/1671/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2023 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1669/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1668/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1667/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie ustalenia na terenie osiedla Wilda w Poznaniu ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1666/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Żegrze.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1665/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielony Dębiec.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1664/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wola.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1663/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1662/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wilda.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1661/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1660/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Umultowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1659/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Świerczewo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1658/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1657/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1656/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Strzeszyn.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1655/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stary Grunwald.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1654/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Starołęka-Minikowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1653/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Winogrady.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1652/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1651/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1650/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Rataje.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1649/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Podolany.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1648/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Piątkowo Północ.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1647/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Piątkowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1646/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1645/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ogrody.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1644/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrady Wschód.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1643/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrady Północ.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1642/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nowe Winogrady Południe.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1641/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Naramowice.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1640/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Morasko-Radojewo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1639/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ławica.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1638/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kwiatowego.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1637/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1636/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1635/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kiekrz.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1634/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Junikowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1633/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jeżyce.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1632/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grunwald Północ.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1631/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grunwald Południe.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1630/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Górczyn.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1629/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Głuszyna.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1628/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Główna.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1627/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Fabianowo-Kotowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1626/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Chartowo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1625/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1624/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przystąpienia gminy Miasto Poznań do "Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1623/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących eliminacji inwazyjnych gatunków obcych (IGO) na terenie użytku ekologicznego "Dębina II".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-09-01

Uchwała Nr LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1621/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2024-2027".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1620/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2024-2027".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1619/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka zakażeń pneumokokami wśród mieszkańców Poznania w wieku 65+ na lata 2023-2026".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1618/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-09-01

Uchwała Nr LXXXVII/1617/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1616/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1615/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w postaci udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVII/1614/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie ustanowienia Programu Stypendiów Twórczych Miasta Poznania w roku 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1613/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie zamiaru likwidacji oddziału Biblioteki Raczyńskich - Pałac w Sapowicach oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Raczyńskich w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tego oddziału.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1612/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie zamiaru likwidacji Filii 52 Biblioteki Raczyńskich oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Raczyńskich w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej filii.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1611/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1610/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1609/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Rzeczypospolitej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVII/1608/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2023-06-29

Uchwała Nr LXXXV/1607/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak