Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSP4.2310.1.2023 - tryb podstawowy na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług społecznych w zakresie przygotowania i dostawy  3 posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 23 im. Krasnala Hałabały przy ul. Garbary 82 w Poznaniu oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej.

30/11/2023

Symbol: ZOLiRM.IV/381-14/23 - tryb podstawowy na:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynku położonego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu).

30/11/2023

Symbol: 3/POSM/2023 - tryb podstawowy na:

Dostawa energooszczędnych źródeł światła typu LED zgodnie ze specyfikacją do POSM II st. w Poznaniu

01/12/2023

Symbol: ZZM.ZP/252-21/2023P - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie miasta Poznania.

04/12/2023

Symbol: ZP/19/2023 - tryb podstawowy na:

Remont Wytwórni Mas Bitumicznych (WMB) polegający na naprawie suszarki

05/12/2023

Symbol: ZP/22/2023 - tryb podstawowy na:

Zakup i dostawa papierowych kuponów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

08/12/2023