Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Zamówienie prowadzone na platformie zewnętrznej.

Symbol: ZSP7.ZP/252-1/2023 - tryb podstawowy.

07/02/2023

Symbol: ZSO.ZP/252-01/2023 - tryb podstawowy na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku szkoły - wykucie drzwi ewakuacyjnych do sali sportowej, remont sali sportowej, wymiana oświetlenia sali sportowej w budynku Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, przy ul. Kazimierza Wielkiego 17w Poznaniu

16/02/2023

Symbol: ZP/03/2023 - tryb podstawowy na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 52 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką w zależności od potrzeb frezarką o szerokości 1m lub 2m z wywozem materiału pofrezowego.

17/02/2023

Symbol: ZP/ 02 /2023 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego.

21/02/2023