Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-11/2022P - tryb podstawowy na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Cmentarza Bohaterów Polskich na terenie Parku Cytadela

24/05/2022

Symbol: ZP.ZSP5/271-2/22 - tryb podstawowy na:

Remont placu zabaw i bieżni sportowej położonej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu

25/05/2022

Symbol: ZSP1.ZP/252-05/2022 - tryb podstawowy na:

Budowa boiska do siatkówki położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na osiedlu Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

26/05/2022

Symbol: ZSS.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Wymiana sieci wodociągowej na terenie Zespół Szkół Samochodowych inż. Tadeusza Tańskiego położonej przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu

27/05/2022

Symbol: 3410-02/2022 - tryb podstawowy na:

Roboty budowlane w budynku Muzeum Archeologicznego w Poznaniu polegające na adaptacji wejścia od ul. Klasztornej na główne wejście do Muzeum

27/05/2022

Symbol: ZSZ6.ZP/252-01/2022 - tryb podstawowy na:

Remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, położonym przy Działyńskich 4/5 w Poznaniu

27/05/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-12/2022P - tryb podstawowy na:

Rewaloryzacja zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria w Poznaniu zgodnie z pozwoleniem nr 304/2022 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków.

27/05/2022

Symbol: SP25.ZP/252-02/2022 - tryb podstawowy na:

Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu

03/06/2022

Symbol: ZZM.ZP/252-14/2022P - tryb podstawowy na:

Budowa placu zabaw przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu

03/06/2022