Dotacje na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem

od 2017-01-20

Z początkiem roku ruszyła trzecia część naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania na likwidację w roku 2017 uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem, które można zastąpić ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną.

Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawienie standardów jakości powietrza w mieście poprzez trwałą likwidację urządzeń do ogrzewania paliwem stałym.

Wnioski składać można do 15 marca 2017 r. Warunki uczestnictwa opisane są w regulaminie uczestnictwa.

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznania, najlepiej bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, pokój nr 202 (sekretariat Wydziału), piętro II, w godzinach pracy wydziału: pon. 7:30 - 17:00, wt. - pt. 7:30 - 15:30. Można to także zrobić za pośrednictwem poczty wysyłając wniosek na adres Wydział Ochrony Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Urzędu Miasta Poznania - termin upływa 15 marca.

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi

Wnioski o udzielenie dotacji

Zobacz także:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2017-01-20 11:38 - korekta (Aktualizacja)